skip to Main Content
Psykologiens Rolle I Rettssystemet

Psykologiens rolle i rettssystemet

Psykologi i retten, og rettssystemet i sin helhet, brukes på mange måter. De to primære formålene med rettspsykologi er å gi informasjon om den tiltalte sin psykiske tilstand, og å…