Maria Bergram Aas

Advokat

Født 1983
Master i rettsvitenskap 2008
Advokatbevilling 2011

Maria Bergram Aas har vært ansatt hos oss siden 2009. Hun arbeider hovedsakelig med strafferett, utlendingsrett og øvrig forvaltningsrett, barnevernsrett, barne- og familierett, arbeidsrett, og erstatningsrett.

Hun har tidligere jobbet for Advokatforeningens Aksjons- og prosedyregruppe i utlendingsrett, ved Norsk senter for menneskerettigheter, og for ulike rettshjelptiltak som Juss-Buss.

Maria Bergram Aas har valgfag i internasjonal rett, krigens folkerett, flyktningrett og likestillings- og diskrimineringsrett. Hun skrev sin masteroppgave om eksklusjonsinstituttet i flyktningretten, og var da tilknyttet International Peace Research Institute, Oslo (PRIO).

Maria Bergram Aas er styremedlem i Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling. Hun er også medlem i Den norske advokatforening og Forsvarergruppen av 1977.

Maria Bergram Aas er for tiden i permisjon. Henvendelser bes rettet til post@advokatstabell.no eller til vårt sentralbord per telefon 22404140

Telefon: 22 40 41 40
Mobil: 950 60 721
maria.aas@advokatstabell.no


tilbake