Harald Stabell

Advokat

Født 1947
Cand.jur 1973
Egen advokatpraksis fra 1985

Harald Stabell arbeider hovedsakelig med strafferett, men har også saker innenfor blant annet arbeids-rett, erstatningsrett, helserett og forvaltningsrett. Hans prosedyreerfaring er omfattende.

Harald Stabell har tidligere vært dommerfullmektig og arbeidet i Arbeidstilsynet og ved Universitetet i Oslo. Han har møterett i Høyesterett og er fast forsvarer ved Oslo tingrett, Borgarting lagmannsrett og Høyesterett. Videre er han medlem av Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg.

Telefon: 22 40 41 40
Mobil: 913 49 695
harald.stabell@advokatstabell.no


tilbake